Tuesday, December 3, 2013

Rape Jihad: Sweden: Muslim immigrants raped over 300 Swedish children in seven months of 2013


Muslim immigrants raped over 300 Swedish children in seven months of 2013

 In the first seven months of 2013, over 1,000 Swedish women reported being raped by Muslim immigrants. Over 300 of those were under the age of 15. The number of rapes is up 16% compared to 2012 numbers.
From Swedish Public Radio…
Antalet polisanmälningar om våldtäkt i Stockholms län har ökat med 16 procent hittills i år. En stor del av ökningen gäller våldtäkt av unga flickor.
Det är Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, som tagit fram statistik som publiceras idag.
Drygt 1 000 våldtäkter har anmälts i länet under årets första sju månader.
En stor del av ökningen gäller våldtäkter av flickor under 15 år.
Enligt BRÅ har polisen i länet fått in 300 sådana anmälningar hittills i år.

No comments:

Post a Comment